Промоция Битово водоснабдяване WILO. Стартира на 15.03.2020г.

wilo
Информация

Програма "Битово водоснабдяване" стартира на 15.03.2020г.

От средата на месец Март стартира промоционалната кампания „Битово водоснабдяване“ на помпи с марката Wilo.

  1. Помпи за повишаване на налягането.

                -WJ, HWJ – Едностъпални самозасмукващи помпи и хидрофорни системи, предназначени за водоснабдяване от водопровод, кладенец или резервоар на жилищни сгради, както и за поливане на градината.

Управление на помпата се извършва с механичен или електронен пресостат. Компактна, преносима, лесна и бърза за инсталация. Подходяща за вътрешен и външен монтаж и устойчива на корозия.

                -HiMulti – Многостъпална самозасмукваща 3Р или нормално засмукваща 3 помпа, конструкция със сух ротор с директно фланцово присъединен мотор. Уплътняване на прохода на вала посредством механично уплътнение, неизискващо обслужване.

За изпомпване и повишаване на налягането на питейна вода или леко замърсена вода в жилищни, селскостопански и други райони.

Водоснабдяване от сондаж, цистерни, други градски водоснабдявания, градска водна мрежа и др. За напояване, капково напояване, повишаване на налягането и др.

Двуполюсен монофазен мотор с кабелното съединение с резба, кондензатор в кутия за свързване, защитен прекъсвач на мотора с автоматично повторно включване. .

                -HiPeri Нормално засмукваща помпаза битово водоснабдяване смесингово работно колело.

Температура на флуида до 60°С.

Макс. дълбочина на засмукване 8 м.

Макс. работно налягане 6,5 бара.

                -PB Нормално засмукваща помпа с вградено управление и защити за повишаване на налягането при недостиг на напор във водопреносната мрежа.

Антикорозионно покритие на помпата.

Максимална температурана флуида 80°С. Максимално работно налягане 3, 4 и 6 бара.

 

  1. Помпи за сондажни кладенци.

                -Actun FIRST Потопяема 4-цолова сондажна помпа с НОВ ПОДОБРЕН ДВИГАТЕЛ за напояване от сондаж или резервоар/кладенец. Монтирането в резервоар/кладенец изисква задължително окомплектовка с мантел.

Помпата е изработена от устойчиви на корозия материали. Има вграден възвратен клапан; NEMA-куплунг; 1 m кабел. Двигател с висока устойчивост при колебание на ел. напрежение.

Помпата е подходяща за високи нива на съдър жание на пясък – до 50 g/m3.

                -TWU4 Потопяема 4-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с минимален диаметър 100 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояванеза води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор. Монофазните помпи са комплект с пускател.

                TWU3 Потопяема 3-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с минимален диаметър 78 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор, окомплектован с пускател.

                TWI5 Потопяема 5-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с мин. Диаметър 177 мм, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване, за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива и със самоохлаждащ се монофазен мотор, окомплектован с пускател. Комплект с въже и 20 m кабел.

 

III. Помпи за дренажни и отпадни води.

                - TMW Потопяемa дренажнa помпa TMW с турбулатор с функция Twister®,за отводняване на помещение. Подходящa за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от наводнени помещения, шахти и ями. Помпaтa e с вграден поплавък, леснa за монтаж и с висока надеждност при експлоатация.

                - TMR Потопяема дренажна помпа TMR специално проектирана за приложения при ниско ниво на остатъчна вода. Нейната специфична цедка позволява изпомпване на вода до оптимално отводняване на наводнени места –остатъчно ниво 2 мм. Помпата е с вграден поплавък, лесна за монтаж.

                -TS32 Помпа за отводняване на сервизни помещения, за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от резервоари, шахти, изкопни ями, сапунени разтвори от битовата зона, за изпомпване на вода от неголеми водни атракционни съоръжения.

Помпата е с корпус от неръждаема стомана, със захранващ кабел 10 м и заводски монтиран полавък.

                - TS40 Потопяема, дренажна помпа с вграден поплавък за отводняване на отпадни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 10 мм. Използва се за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води

                - Rexa MINI3 Потопяема помпа за отпадни и дренажни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 40 мм. Предназначена е за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води, за пречистване на отпадни води и за селскостопански нужди.

                - Hisewlift Kомпактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към тоалетна, мивка, душ* или биде*, чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимално вертикално/хоризонтално отстояние до канализацията 5 m/90 m.

- Hidrainlift Kомпактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към душове или мивки(с изключение на тоалетни), чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимална напорна височина 4, 5, 7 m. Максимално хоризонтално отстояние до канализацията –съответно: 40, 50, 70 m.

                - MTC 40F Потопяема канализационна помпа с режещ инструмент за мокър монтаж. Окомплектована с поплавък, стойка за преносим монтаж и 10 м кабел. Приложение – изпомпване на битово- фекални и индустриални отпадни води, които не са свързани с обществената канализационна мрежа и при условие, че не е необходима Ех защита. Устойчива на замръзване до –20°С.

Свалете информационната брошура: тук.

Ценова Листа
  Бустер помпи  
4081262 Вило П-ПА Бустер РВ 088ЕА (3068133) 151.67
4081896 Вило П-ПА Бустер РВ 201ЕА (3068136) 213.33
4400379 Вило П-ПА Бустер РВ -400ЕА (3068138) 282.50
  Нормално засмукващи помпи  
4186197 Вило П-ПА HiPeri 1-4 121.67
4186198 Вило П-ПА HiPeri 1-5 153.33
  Едностъпални многостъпални самозасмукващи Jet помпи и хидрофори  
4081221 Вило П-ПА WJ 202 X EM 210.00
4081222 Вило П-ПА WJ 203 X EM 221.67
4143999 Вило П-ПА WJ 204 X EM 260.00
4194281 Вило П.П-А HiMulti 3-25P 488.33
4194284 Вило П-П-А HiMulti 3-45P 571.67
4189520 Вило П.П-А HiMulti 3-25/1/5/230 483.33
2950277 Вило Х-Р HWJ 202 X EM 25l 306.67
2950278 Вило Х-Р HWJ 203 X EM 25l 320.83
2950655 Вило Х-Р HWJ 204 X EM 25L 361.67
2951120 Вило Х-Р HWJ 203 X EM 50l 396.67
2951638 Вило Х-Р HWJ 204 H EM 50L 435.83
2951376 Вило Х-Р FWJ 202 EM 320.00
2951377 Вило Х-Р FWJ 203 EM 341.67
2951378 Вило Х-Р FWJ 204 EM 378.33
  Помпи за сондажи  
2952240 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.02-10-C/XI4-EM 420.83
2952241 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.02-14-C/XI4-EM 489.17
2952242 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.04-09-C/XI4-EM 454.17
2952243 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.04-14-C/XI4-EM 532.50
2952244 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.04-14-C/XI4-DM 425.50
2952245 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.04-18-C/XI4-EM 605.83
2952246 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.04-18-C/XI4-DM 516.67
2952247 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.04-27-C/XI4-EM 766.67
2952248 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.04-27-C/XI4-DM 643.33
2952249 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.06-10-C/XI4-EM 547.50
2952250 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.06-10-C/XI4-DM 461.67
2952251 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.06-14-C/XI4-EM 635.00
2952252 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.06-14-C/XI4-DM 551.67
2952253 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.06-20-C/XI4-EM 777.50
2952254 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.06-20-C/XI4-DM 675.00
2952255 Вило ПОТ. П-ПА ACTUN FIRST 4.06-27-C/XI4-DM 865.00
2950656 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0409 ЕM 555.00
2950657 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0414 ЕM 652.50
2950692 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0418 ЕM 754.17
2951121 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0414 DM 625.25
2951379 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0427 EM 905.00
2951380 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0427 DM 818.33
2951731 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0807 EM 630.00
2951732 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0807 DM 604.17
2951734 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0810 DM 741.67
2951736 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0815 DM 863.33
4090889 Вило ПОТ. П-ПА TWU 3-0115 EM 866.67
4090890 Вило ПОТ. П-ПА TWU 3-0123 EM 953.33
4090891 Вило ПОТ. П-ПА TWU 3-0130 EM 1040.00
4104118 Вило ПОТ. П-ПА TWI 5-304 EM 574.17
4104119 Вило ПОТ. П-ПА TWI 5-306 EM 640.83
4104122 Вило ПОТ. П-ПА TWI 5 904 EM 910.00
  Дренажни помпи  
4048413 Вило ДРЕН. П-ПА TMW 32/8 202.05
4048414 Вило ДРЕН. П-ПА TMW 32/11 243.33
4145325 Вило ДРЕН. П-ПА TMR 32/8 204.17
4145327 Вило ДРЕН. П-ПА TMR 32/11 234.17
6043943 Вило ДРЕН. П-ПА TS 32/9A 10M CA 393.33
6043945 Вило ДРЕН. П-ПА TS 32/12A 10M CA 435.00
2063926 Вило ДРЕН. П-ПА TS 40/10A EM 452.50
2063929 Вило ДРЕН. П-ПА TS 40/14A EM 495.83
3094002 Вило ДРЕН. П-ПА MINI3-V04.09M/A 404.17
3094005 Вило ДРЕН. П-ПА MINI3-V04.11M/A 429.17
3094007 Вило ДРЕН. П-ПА MINI3-V04.13M/A 449.17
  Мини канални помпени станции  
4191674 Вило Hisewlift 3-I35 562.50
4191675 Вило Hisewlift 3-15 541.38
4191677 Вило Hisewlift 3-35 556.67
4191678 Вило Hidrainlift 3-24 501.67
4191679 Вило Hidrainlift 3-35 515.00
4191680 Вило HiDrainlift 3-37 580.83
  Помпи за канални води с режещ механизъм  
2081260 Вило П.П-А за канални води с нож MTC40F16.15/7/1-230-50  1251.67
  Циркулационни помпи за отоплителни инсталации  
4232691 Вило Ц.П-ПА Atmos PICO 25/1-4  145.62
4232694 Вило Ц.П-ПА Atmos PICO 25/1-6  164.95
4232693 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 25/1-6 L=130мм. 201.02
4232695 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 30/1-6 190.25
4232696 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 25/1-8 275.00
4232697 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 30/1-8 320.38
 4215511 Вило Ц. П-ПА YONOS PICO 15/1-4 207.52
4215512 Вило Ц. П-ПА YONOS PICO 15/1-6  231.47
4215517 Вило Ц. П-ПА YONOS PICO 25/1-8  323.36
4215521 Вило Ц. П-ПА YONOS PICO 30/1-8  375.09
4215513 Вило Ц. П-ПА YONOS PICO 25/1-4 182.37
4215515 Вило Ц. П-ПА YONOS PICO 25/1-6 208.63
4164033 Вило Ц. П-ПА YONOS PICO 30/1-4  204.47
4215520 Вило Ц. П-ПА YONOS PICO 30/1-6  220.08
2120639 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 668.28
2120640 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 716.69
2120641 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 811.61
2120642 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0.5-7 PN10 731.57
2120643 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 806.03
2120644 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 964.26
2120645 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 40/0.5-4 PN10 915.86
2120646 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 1077.81
2120647 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 1330.97
2120648 Вило Ц.П-ПА  Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 1759.14
2120649 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 1530.16
2120650 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 1647.43
2120651 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 50/0.5-12 PN6/10 1714.45
2120652 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 1971.33
2120653 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 65/0.5-9 PN6/10 1841.04
2120654 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10  2096.06
2120655 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 2397.64
2120658 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 2574.47
  Помпи за битова гореща вода  
2045520 Вило циркулационна помпа за БГВ TOP Z20/4 DM PN610 Inox 625.98
2045521 Вило циркулационна помпа за БГВ TOP Z25/6 EM PN6/10 Inox 527.23
2045522 Вило циркулационна помпа за БГВ TOP-Z25/6 DM PN6/10 Inox 592.52
2046631 Вило циркулационна помпа за БГВ TOP-Z40/7 EM PN6/10 GG 861.52
2048341 Вило циркулационна помпа за БГВ TOP-Z30/7 DM PN6/10 RG 679.21
2061964 Вило циркулационна помпа за БГВ TOP Z25/10 EM PN6/10 RG 794.84
4028111 Вило циркулационна помпа за БГВ STAR Z20/1 224.84
4029062 Вило циркулационна помпа за БГВ STAR Z25/2 294.30
4047573 Вило циркулационна помпа за БГВ STAR Z25/6 372.74
4222650 Вило циркулационна помпа за БГВ STAR Z NOVA T 295.18
4132760 Вило циркулационна помпа за БГВ STAR Z 15 NOVA  144.10
  Управление  
2951238 Вило флуид контрол Brio Tank 124.17
4190896 Вило флуид контрол HiControl 1 108.33
2951928 Вило флуид контрол Brio Top 166.25
4082990 Вило табло за управление ESK1 487.50
2952210 Вило табло за управление XTR 1M/3-S1~ 375.00
2952211 Вило табло за управление XTR 1T/10-S 3~ 399.17
503211390 Вило Поплавък WA65 - 5м. 38.33
2950091 Поплавък Вило 5м. 30.42
2950875 Вило пресостат1-5 bar 1/4" PM/5 16.84
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас