Нетъкани геотекстили

Информация

Широка гама от нетъкани полипропиленови иглонабити геотекстили, специално проектирани, за да имат висока водопропускливост и отлични сепариращи свойства. Геотекстилите с малка площна маса са с висока водопропускливост при малък размер на порите, което ги прави много подходящи за дренажни съоръжения.

 

Широко разпространен в строителството геосинтетичен материал произведен от изкуствени полипропиленови нишки съединени чрез иглонабиване и термично свързване. Цялата стандартна гама се обработва топлинно от едната страна, за да се подобрят хидравличните свойства.

Приложение:

Нетъканите геотекстили имат многофункционално приложение. Чрез техните функции: филтрация, разделяне, защита, намаляне  на напрежението и бариера между слоевете, намират приложение при:

 • изграждане на пътища, паркинги и други зони на трафик
 • строителство на железопътни участъци
 • изграждане на депа за твърди отпадъци и ограничаване на течни отпадъци
 • направата на тръбопроводи
 • земни работи – основи, изкопи
 • изграждане на подпорни структури
 • направата на дренажни системи
 • изграждане на резервоари и язовири
 • корекции на реки
 • изграждане на канали
 • контрол на ерозията
 • строителство на тунели и структури под земята
 • направата на зелени покриви.

Предимства:

 • Осигуряват отлична производителност при по-ниско тегло благодарение на топлинния и механичен процес на свързване.
 • Високи якостни показатели.
 • Приспособяване към различни видове почви, вариращи от глина до запълване с едър материал, поради огромния набор от съвместими размери на порите.
 • Отлична устойчивост, механична здравина и хидравлични свойства дори и при екстремни условия на обекта.
 • Устойчивост на киселини и основи при температурни аномалии на околната среда.
 • Висока биологична устойчивост.
 • Значително намалява въглеродния отпечатък в сравнение с традиционните методи.
 • Спестява значителни разходи в сравнение с традиционните методи.
Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Геотекстил
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
BS6 Геотекстил TIPPTEX   BS6    85 g/m2 100/2 m PP 1.2 м2
BS6 500 Геотекстил TIPPTEX   BS6    85 g/m2 100/5 m PP 1.2 м2
BS7 Геотекстил TIPPTEX   BS7    90 g/m2 100/2 m PP 0.85 м2
BS7 500 Геотекстил TIPPTEX   BS7    90 g/m2 100/5 m PP 0.85 м2
BS8 Геотекстил TIPPTEX   BS8  100 g/m2 100/2 m PP 1.35 м2
BS8 500 Геотекстил TIPPTEX   BS8  100 g/m2 100/5 m PP 1.35 м2
BS9 Геотекстил TIPPTEX   BS9  110 g/m2 100/2 m PP 1.47 м2
BS9 500 Геотекстил TIPPTEX   BS9  110 g/m2 100/5 m PP 1.47 м2
BS10 Геотекстил TIPPTEX  BS10 120 g/m2 100/2 m PP 1.57 м2
BS10 500 Геотекстил TIPPTEX  BS10 120 g/m2 100/5 m PP 1.57 м2
BS12 Геотекстил TIPPTEX  BS12 145 g/m2 100/2 m PP 1.3 м2
BS12 500 Геотекстил TIPPTEX  BS12 145 g/m2 100/5 m PP 1.3 м2
BS12w Геотекстил TIPPTEX  BS12w 150 g/m2 100/2 m PP 1.91 м2
BS12w 500 Геотекстил TIPPTEX  BS12w 150 g/m2 100/5 m PP 1.91 м2
BS13 Геотекстил TIPPTEX  BS13 160 g/m2 100/2 m PP 2.04 м2
BS13 500 Геотекстил TIPPTEX  BS13 160 g/m2 100/5 m PP 2.04 м2
BS15 Геотекстил TIPPTEX  BS15 180 g/m2 100/2 m PP 2.27 м2
BS15 500 Геотекстил TIPPTEX  BS15 180 g/m2 100/5 m PP 2.27 м2
BS16 Геотекстил TIPPTEX  BS16 200 g/m2 100/2 m PP 2.53 м2
BS16 500 Геотекстил TIPPTEX  BS16 200 g/m2 100/5 m PP 2.53 м2
BS18 Геотекстил TIPPTEX  BS18 215 g/m2 100/2 m PP 2.73 м2
BS18 500 Геотекстил TIPPTEX  BS18 215 g/m2 100/5 m PP 2.73 м2
BS20 Геотекстил TIPPTEX  BS20 235 g/m2 100/2 m PP 2.96 м2
BS20 500 Геотекстил TIPPTEX  BS20 235 g/m2 100/5 m PP 2.96 м2
BS20w Геотекстил TIPPTEX  BS20w 250 g/m2 100/2 m PP 3.12 м2
BS20w 500 Геотекстил TIPPTEX  BS20w 250 g/m2 100/5 m PP 3.12 м2
BS21 Геотекстил TIPPTEX  BS21 260 g/m2 100/2 m PP 3.24 м2
BS21 500 Геотекстил TIPPTEX  BS21 260 g/m2 100/5 m PP 3.24 м2
BS25 Геотекстил TIPPTEX  BS25 300 g/m2 100/2 m PP 3.73 м2
BS25 500 Геотекстил TIPPTEX  BS25 300 g/m2 100/5 m PP 3.73 м2
BS30 Геотекстил TIPPTEX  BS30 350 g/m2 100/2 m PP 4.37 м2
BS30 500 Геотекстил TIPPTEX  BS30 350 g/m2 100/5 m PP 4.37 м2
BS32 Геотекстил TIPPTEX  BS32 400 g/m2 100/2 m PP 4.84 м2
BS32 500 Геотекстил TIPPTEX  BS32 400 g/m2 100/5 m PP 4.84 м2
BS40 Геотекстил TIPPTEX  BS40 500 g/m2 100/2 m PP 6.02 м2
BS40 500 Геотекстил TIPPTEX  BS40 500 g/m2 100/5 m PP 6.02 м2
BS46 Геотекстил TIPPTEX  BS46 600 g/m2 50/2 m PP 7.28 м2
BS46 500 Геотекстил TIPPTEX  BS46 600 g/m2 50/5 m PP 7.28 м2
BS54 Геотекстил TIPPTEX  BS54 700 g/m2 50/2 m PP 8.68 м2
BS54 500 Геотекстил TIPPTEX  BS54 700 g/m2 50/5 m PP 8.68 м2
BS62 Геотекстил TIPPTEX  BS62 800 g/m2 50/2 m PP 9.76 м2
BS62 500 Геотекстил TIPPTEX  BS62 800 g/m2 50/5 m PP 9.76 м2
BS68 Геотекстил TIPPTEX  BS68 900 g/m2 50/2 m PP 10.19 м2
BS68 500 Геотекстил TIPPTEX  BS68 900 g/m2 50/5 m PP 10.19 м2
BS75 Геотекстил TIPPTEX  BS75 1000 g/m2 50/2 m PP 12.33 м2
BS75 500 Геотекстил TIPPTEX  BS75 1000 g/m2 50/5 m PP 12.33 м2
BS80 Геотекстил TIPPTEX  BS80 1200 g/m2 50/2 m PP 14.93 м2
BS80 500 Геотекстил TIPPTEX  BS80 1200 g/m2 50/5 m PP 14.93 м2
Pavemat B140 Геотекстил TIPPTEX  Pavemat B140 g/m2 100/3.8 m PP 1.34 м2
       
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 15.03.2023г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.  
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас