Нова визия за Градската градина, Водната каскада и площад "Стефан Стамболов" в Плевен

Нова визия за Градската градина, Водната каскада и площад "Стефан Стамболов" в Плевен

Проект "Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен" на стойност 13 844 761,73 лв. ще бъде реализиран в рамките на две години и половина с финансовата подкрепа на оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г.
Знаковите обекти, които са включени в проекта, са: Градската градина, Водната каскада и площад "Стефан Стамболов". Дейностите обхващат и обновяване на общо 30 обекта от обществените пространства за отдих в града, в т.ч. пет детски и спортни площадки, пет пешеходни моста и седемнадесет улици. Крайният срок за цялостно изпълнение на проекта е 16 юни 2019 г.

Близо 12 500 кв.м пешеходни алеи и 19 240 кв.м зелени площи ще бъдат подновени до края на тази есен. Настилката на централната алея ще бъде от вибробетонови павета и сегментен паваж, по подобие на ремонтирания преди две години площад "Възраждане". Обходните алеи и подстъпите към сградите в градината са решени с настилка от мит бетон. Ще бъде изградена и нова алея, която ще започва от оркестрината покрай детската площадка и ще излиза на ул. "Вардар".

В зоната между оркестрината и съществуващото кафене се оформя арт зона за деца, с площадка за рисуване върху керамични фигури, маси за продажба на детски играчки и др. Съществуващите в момента детски площадки са в лошо състояние и не отговарят на изискванията за безопасност. Затова те ще бъдат оградени, достъпни за хора в неравностойно положение и с ударопоглъщаща настилка. Ще има пясъчници, беседка, пързалки, люлки, комбинирани детски съоръжения и пейки. За по-големите е предвидено изграждането на минискейтборд площадка, както и комбинирано съоръжение за фитнес на открито. Масите за шах ще бъдат подновени, а оркестрината и всички паметници се запазват, като ще бъде подменена настилката около тях.

По проекта ще бъдат засадени нови 65 иглолистни, 144 широколистни дървета и 1723 броя. храсти. Зацветяване се предвижда по централната ос, където са разположени зелените площи между двете централни алеи. Ще се оформят геометрични фигури от чимшир за нисък бордюр и лавровишна в центъра за по-високи квадрати. Пространството между тях ще бъде изпълнено с рози. В проекта е предвидено изграждане на автоматизирана система за поливане.
За осветяване на Градската градина ще се поставят 85 броя стълбове за парково осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела.

Уникалната за страната Водна каскада в центъра на Плевен ще бъде изцяло реновирана със съвременни материали и технологии. Съществуващата настилка от керамични плочки ще бъде демонтирана и подменена изцяло с 2606 кв.м клинкерни и 850 кв.м гранитни плочи. 40 бетонови саксии ще красят района, а по алеите ще бъдат монтирани 60 пейки и парково осветление, което ще е в унисон с това на централния площад.

Проектът включва хидроизолиране на стените и дъната на водните басейни, рехабилитация на 370 от съществуващите струйници и доставка и монтаж на нови 235 дюзи, които ще създават разпръскват фини струи вода. Нови 250 подводни прожектора ще създават ефектното осветление на каскадата през нощта, ще се монтира и ефектно осветление и озвучаване. В дейностите влиза и реконструкция на помпеното помещение.

Парковото пространство около каскадата ще се обогати с 20 нови широколистни дървета и над 1300 храсти и 156 вида декоративни треви. За поддръжката му ще бъде изградена автоматизирана поливна система.

Предвижда се подновяване на пространството от 4571 кв.м с настилка от вибробетонови павета различни размери и цветове и тактилни ивици, линейни оттоци, парково обзавеждане, включващо по 20 пейки и кошчета за отпадъци, ново енергоспестяващо осветление и засаждане на широколистни и иглолистни дървета, храсти и сезонни цветя.

Проект   Градска градина 
Стойност   1 808 027,44 лв. с ДДС 
Проектант   Арх. Ива Янева, "Би Ес Проект" 
Изпълнител   Обединение "Градска среда Плевен" с членове: "Трейс Груп Холд" и "Инфрастрой" ЕООД 
   
Проект  Водна каскада
Стойност  2 461 202.75 лв. с ДДС
Проектант  Арх. Димитър Смилков, "Би Ес Проект"
Изпълнител  "Интегрирани строителни системи" ЕООД
   
Проект  Площад "Стефан Стамболов" 
Стойност  620 396 лв. с ДДС 
Проектант  Арх. Станимир Тонев, "Би Ес Проект"
Изпълнител  "Инжстрой" ЕООД