Отоплителни инсталации

Изграждане на отоплителни инсталации

„Юроком 2000“ предлага на българския пазар доставка на материали и изграждане на отоплителни системи.

Ние разполагаме с пълна гама материали за изграждане на отоплителни инсталации – иновативни и енергоспестяващи системи на водещи европейски производители, както и конвенционални, утвърдени от практиката материали.
Нашите системни решения осигуряват:
• равномерни температурни зони в отопляваните помещения;
• възможност за регулиране и изменение на температурата в помещенията в определени граници, според индивидуалните предпочитания на обитателите;
• запазване на чистотата на микроклимата,
• избягване на шум и въздушни течения;
• минимизиране на инвестиционните и на експлоатационните разходи;
• екологичност
• дълготрайна и безпроблемна експлоатация.

Нашите специалисти са на разположение за консултации и индивидуални решения.