Дистанционно отчитане

Дистанционно отчитане

Системата за дистанционно радио отчитане бива 2 типа – мобилна и фиксирана.

При мобилната система, служител на Юроком 2000, извършва отчитането веднъж месечно, като събира отчетите и ги предава на ВиК оператора. Тази форма на отчитане е базова и може да се надгражда в последствие до стационарна, базирана в жилищната сграда. От стационарната може да се подава сигнал до сървъра на Юроком 2000.

При стационарната система се закупуват две допълнителни устройства- концентратор, който служи за събиране на отчетите и ретрансмитър, който служи за покриване на по-голям радио периметър. При изграждането на стационарна система, данните от водомерите се обработват от концентратора и се изпращат, чрез интернет на отдалечен сървър, където софтуер ги обработва и съхранява за нуждите на ВиК оператора.

 

Концентратор

Ретрансмитър