Изграждане инсталации

Изграждане инсталации

Фирма Юроком 2000 е доставчик на ВиК и отоплителни системи от водещи европейски фирми производители. Фирмата предлага и изгражда  системи за водопровод, канализация и отопление за инфраструктурни и промишлени обекти както и изграждане на сградни инсталации. В допълнение компанията предлага на своите клиенти и партньори продукти за укрепване на свлачища, диги, речни насипи, изграждане на пътна и тунелна инфраструктура, депа за опасни и неопасни отпадъци и рекултивации.