Изграждане инсталации

Изграждане инсталации

Фирма Юроком 2000 е доставчик на ВиК и отоплителни системи от водещи европейски фирми производители. Ние изграждаме системи за водопровод, канализация и отопление на сгради и инфраструктурни  обекти. В допълнение компанията предлага на своите клиенти и партньори продукти за укрепване на свлачища, диги, речни насипи, материали за изграждане на пътна и тунелна инфраструктура, депа за опасни, неопасни отпадъци и рекултивации.