Информация

Тръби и фитинги ”Konti Kan PPHM” за безнапорно подземно отводняване, канализация и дренаж.
Диаметри DN/OD от 110 мм до 1000 мм 
Коравина на пръстена SN4, SN8,SN10, SN16.

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ инвестира в производството на иновативни оребрени пластмасови тръби с високо качество, ниско тегло и голяма коравина. Системата КОНТИ КАН РРНМ с усъвършенствана технология, гарантираща най-висока ефективност, оптимизиран производствен процес и лесен монтаж. Всички системи за канализация, дъждовна вода и дренаж, произвеждани от КОНТИ ХИДРОПЛАСТ, отговарят на европейските и световни стандарти.

 

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Тръби за външна канализация - PP OD
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
PPHM014 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  160 По запитване м
PPHM015 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  200 По запитване м
PPHM016 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  250 По запитване м
PPHM017 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  315 По запитване м
PPHM018 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  400 По запитване м
PPHM019 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  500 По запитване м
PPHM020 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  630 По запитване м
PPHM021 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  800 По запитване м
PPHM022 PPHM дренажна тръба SN8 DN/OD  1000 По запитване м
4042389 PPHM тръба за канал SN12 DN/OD 250 35.61 м
4206334 PPHM тръба за канал SN12 DN/OD 400 86.25 м
786549 PPHM тръба за канал SN16 DN/OD 250 40.2 м
PPHM011 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD  160 14.86 м
PPHM010 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD  200 18.79 м
PPHM013 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD  250 28.18 м
PPHM002 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD  315 43.04 м
PPHM001 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD  400 67.51 м
PPHM003 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD  500 108.1 м
PPHM004 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD  630 163.98 м
PPHM005 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD  800 272.3 м
PPHM006 PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 1000 435.54 м
423182 PPHM тръба канал SN10  DN/OD  160 15.42 м
423183 PPHM тръба канал SN10  DN/OD  200 20.8 м
423184 PPHM тръба канал SN10  DN/OD  250 31.85 м
423185 PPHM тръба канал SN10  DN/OD  315 49.51 м
423186 PPHM тръба канал SN10  DN/OD  400 74.89 м
423187 PPHM тръба канал SN10  DN/OD  500 124.35 м
423188 PPHM тръба канал SN10  DN/OD  630 188.15 м
423189 PPHM тръба канал SN10  DN/OD  800 306.95 м
423190 PPHM тръба канал SN10  DN/OD 1000 479.11 м
PPHM026 PPHM тръба канал SN12 DN/OD  315 54.01 м
PPHM023 PPHM тръба канал SN12  DN/OD  160 16.69 м
PPHM031 PPHM тръба канал SN12  DN/OD 1000 534.25 м
PPHM024 PPHM тръба канал SN12  DN/OD  200 22.94 м
PPHM028 PPHM тръба канал SN12  DN/OD  500 153.41 м
PPHM029 PPHM тръба канал SN12  DN/OD  630 207.81 м
PPHM030 PPHM тръба канал SN12  DN/OD  800 343.48 м
PPHM035 PPHM тръба канал SN16 DN/OD  315 59.64 м
PPHM040 PPHM тръба канал SN16  DN/OD 1000 612.24 м
PPHM032 PPHM тръба канал SN16  DN/OD  160 21.5 м
PPHM033 PPHM тръба канал SN16  DN/OD  200 26.17 м
PPHM036 PPHM тръба канал SN16  DN/OD  400 101.15 м
PPHM037 PPHM тръба канал SN16  DN/OD  500 181.29 м
PPHM038 PPHM тръба канал SN16  DN/OD  630 238.39 м
PPHM039 PPHM тръба канал SN16  DN/OD  800 400.81 м
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 15.04.2021г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.  
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Форма за заявка