Полипропиленови тръби

Информация

Тръби и фитинги ”Konti Kan PPHM” за безнапорно подземно отводняване, канализация и дренаж.
Диаметри DN/OD от 110 мм до 1000 мм и DN/ID от 110 мм до 1200 мм. 
Коравина на пръстена SN4, SN8,SN10, SN16.

Иновативният подход при решението за оребрени тръби, предлаган от Конти Хидропласт, е принос към разрешаването на водните проблеми, породени отm бързото нарастване на населението в света и послед-ствията от глобалното затопляне. Последствията от глобалното затопляне, индустриа-лизацията и непрестанно нарастващата агломерация са проблеми, които изискват незабавни решения, като същевременно тези обстоятелства предоставят и от-лични възможности. КОНТИ ХИДРОПЛАСТ® инвестират в иновативни оребрени пластмасови тръби с високо качество, ниско тегло и голяма коравина. Най-добрият пример е систе-мата КОНТИ КАН РР-НМ с усъвършенствана гофрира-на технология, гарантираща най-висока ефективност, оптимизиран производствен процес и лесен монтаж. Всички системи за канализация, дъждовна вода и дре-наж, произвеждани от КОНТИ ХИДРО-ПЛАСТ®, отгова-рят на европейските и световни стандарти.

Ценова Листа
Пълна Ценова Листа
Форма за заявка